huisregels evenementen

huisregels evenementen

 

 

De Zwolse Evenementen Organisatie / Gastvrij Zwolle is de organisator van de Oranjedagen (Koningsnacht, Koningsdag, 5 mei in de binnenstad). De Nieuwe Markt en de Voorstraat zijn evenementen terrein waar de volgende huisregels gelden:

 

·        Fietsen zijn niet toegestaan op een deel van het evenemententerrein.

·        Scooters, brom- en snorfietsen zijn niet toegestaan op een deel van het evenemententerrein.

·        Betreden op eigen risico, de organisatie is niet aansprakelijk voor schade, bijvoorbeeld als

         gevolg van letsel of diefstal.

·        Op en rondom het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik

         van en de handel in drank en drugs van toepassing. De politie zal actief opsporen en aanhouden.

·        Ook het gebruik van lachgas is verboden.

·        Eenieder die zich op het evenemententerrein bevindt, kan verzocht worden zich te legitimeren. Dit

         geldt in elk geval bij twijfel omtrent de leeftijd bij de verkoop van alcoholhoudende drank; deze

         wordt niet verkocht aan personen onder de 18 jaar.

·        Het verspreiden van flyers of andere zaken op en rond het festival is verboden op grond van de

         Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

·        Gebruik van de toiletten is verplicht; “wildplassen” is verboden.

·        Hou je te allen tijde aan de aanwijzingen van organisatie, beveiliging en hulpdiensten.

·        Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

·        Het evenemententerrein is voor iedereen toegankelijk.

·        Drugs, wapens, glaswerk, blik en andere gevaarlijke voorwerpen zijn verboden. De beoordeling of

         voorwerpen gevaarlijk zijn gebeurt door de organisatie en is leidend.

·        Agressie of hinderlijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd.

·        Racistische, seksistische, beledigende en /of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook,

         worden absoluut niet getolereerd.

·        De organisatie kan personen de toegang weigeren.

·        Gezicht bedekkende kleding is verboden.

·        Groepskleding wordt niet toegestaan, alsmede aanstootgevende teksten op kleding.

·        Respecteer je medebezoeker.

 

 

 

Partners Gastvrij Zwolle

Deel deze pagina